Postani novinar

Ime i prezime
Datum i godina rođenja
Mjesto prebivališta
Poznajete li strane jezike(ako da, koje)?
Imate li iskustva u novinarstvu?
Koje bi ste sportove pratili?
Da li bi ste pisali volonterski?
Napišite Vašu e-mail adresu na koju Vas možemo kontaktirati

E-mail: podrska@sportska-tribina.info